Kodion stödjer Kostfonden

Kodion stödjer nu Kostfonden ekonomiskt genom att vara s.k. företagsvän. Kostfonden är en oberoende ideell förening vars syfte är att bedriva vetenskapliga studier inom kost och hälsa som annars aldrig hade blivit gjorda. Dessa studier är extremt viktiga eftersom de kan resultera i minskat lidande, förhöjd livskvalité och ett längre och friskare liv för tusentals människor.

Kostfonden beskriver själva sitt syfte så här:

"Kostfonden samlar in resurser till vetenskapliga studier som undersöker kostens effekter på hälsan och vilka eventuella biverkningar en kostomläggning kan ge. Eftersom kostforskning saknar kommersiellt intresse är de studier som genomförs i dag generellt för små och för kortsiktiga för att kunna förändra vården. En viktig del i Kostfondens arbete är därför att driva fram stora och högkvalitativa studier som kan ligga till grund för nya behandlings-rekommendationer."

Denna satsning är helt unik och otroligt viktig för folkhälsan. Den kommer att ha stor betydelse för hur bl.a. diabetes- och cancervården kommer att utvecklas i framtiden och därför är det självklart att Kodion vill vara med och bidra.

Läs mer på kostfonden.se.